Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality-2


 

KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH
SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

Obrazek

Obrazek

 

 

Naše motto:

Koburské skřivany chováme pro jejich krásu a  eleganci a římany pro jejich zušlechtilost a  jedinečnost dominantní velikosti.

__________________________________________

Pozvánka na Speciální výstavu klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů.
Vážený přátelé,dovoluji si vás pozvat na Speciální výstavu klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů, která se koná ve dnech 21. - 22.1.2012 ve výstavním areálu ve Velkých Pavlovicích společně s místní výstavou holubů ostatních plemen.Otevřeno 21.1 od 13,00 - 18,00hod a 22.1 od 8,00 - 12,00hod. V neděli 22.1.2012 velký prodejní trh,králiků,holubů,drůbeže,exotů.
Výstavní podminky:
Veterinární potvrzení nutné,bez něj nebudou holubi na výstavu přijati !!! Přihlášku na výstavu vyplňujte čitelně,nejlépe hůlkovým písmem.Holubi musí být dodáni na výstavu
v pátek 20.1.v odpoledních hodinách,nebo nejpozději v sobotu 21.1. do 8,00hod. Posuzování proběhne bez přítomnosti veřejnosti,posuzovat budou,koburské skřivany př.S.Chrastil,V.Hornoch.O.Suchomel a římany př.P.Gajda.
Klecné činí 20 Kč a dále vystavovatel zaplatí vstupné a katalog,za vystavovatele,který se výstavy nezúčastní,
ale obešle je svými holuby,zaplatí klecné,vstupné a katalog ten,který holuby na výstavu přivezl.
Na Speciální výstavě bude uděleno 9 Čestných cen a 3 tituly Šampión na koburské skřivany dle barevných rázů a 3 Čestné ceny a 1 titul Šampión na římany,dále po 1 Čestné ceně za nejlepšího výletka koburských skřivanů dle barevného rázu a 1 Čestná cena za nejlepšího výletka římana.Vystavovat mohou i nečlenové Klubu a případnou Čestnou cenu věnuje místní ZO.Počet vystavovaných holubů není omezen,ale i tak žádá výbor Klubu,členy,aby obeslali Speciální výstavu co největším počtem holubů !!!! Přihlášky zasílejte na adresu: Antonín Komosný Dlouhá 51,  691 06 Velké Pavlovice.tel.774326270.
Uzávěrka přihlášek 12.1.2012 !!!
Členská schůze proběhne v sobotu 21.1.2012 od 17.hod v zasedací místnosti výstavního areálu. Zájemci o ubytování si mohou nocleh objednat v hotelu v místě výstavy,stačí uvést na přihlášce,zda z pátka na sobotu nebo ze soboty na neděli nebo kontaktovat př.Komosného. Vážení přátelé,zvláště členové Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů,velký počet kvalitních vystavených holubů je tou nejlepší propagací naších chovů !!! Těšíme se na vaší účast !!! S pozdravem KOBURSKÝM SKŘIVANŮM A ŘÍMANŮM CHOVU ZDAR !!!
Jednatel klubu:Miroslav Holas Bukovina 10  441 01 Podbořany tel.353393003,724966992.
E-mail:mira.holas@o2active.cz
__________________________________________

 

Fotografie ze Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů naleznete ve fotogalerii.

_____________________________________________________________

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů
ve Straškově – Vodochodech dne 22.1.2011.
Přítomno 17 členů z 30 (viz prezenční listina) ostatní omluveni pro nemoc nebo jiné důvody.
Čl. schůzi zahájil jednatel klubu M.Holas přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

Program členské schůze :
1.Kontrola usnesení z minule členské schůze konané 23.1.2011 ve Velkých Pavlovicích.
2.Zpráva pokladníka.
3.Zpráva revizní komise
4.Projednání předběžného termínu Speciálky v roce 2012.
5.Přijetí nového člena klubu.
6.Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů.
7.Diskuse.
8.Usnesení.
9.Závěr
…............................................................................................................................................................
 /  1.kontrola usnesení z minulé čl.schůze.
Všechny body z usnesení byly splněny a nebyly shledány žádné závady.
 /   2.zpráva pokladníka:
Počáteční stav.........................................1500,- Kč
Příjem za členské příspěvky......................9000,- Kč
Příjem z výstavy z Velkých pavlovic...........1565,- Kč

Výdej výstava V.Pavlovice.........................2000,- Kč
Výdaje jednatele klubu.............................. 826,- Kč
Ceny-poháry výstava 22.1.2011................4340,- Kč

Celkový zůstatek v pokladně......................4949,- Kč
 /   3. Zpráva revizní komise.
Žádný z členů z revizní komise nebyl na čl.schůzi přítomen kontrola se provede později.
 /  4.Projednání termínu Speciálky na r.2012.
Speciální výstava se bude konat ve dnech 21. -22.1.2012 ve Velkých Pavlovicích ,termín a konání je domluveno s místní ZO ČSCH .
 /   5. Přijetí nového člena klubu.
Za nového člena klubu byl přijat Josef Diviš z Třebíče ,přijetí bylo členskou schůzí jednohlasně přijato.
 /    6. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů.
Bylo vystaveno celkem 177 koburských skřivanů z toho 16 členy klubu 50 koburských skřivanů kapratých,50 koburských skřivanů pruhových a 69 koburských skřivanů bezpruhých,nečleny klubu bylo vystaveno 8 koburských skřivanů bezpruhých.Římanů bylo vystaveno 4 členy klubu 26
z toho 14 římanů plavých hnědopruhých,8 římanů modrých pruhových,4 římani straky a 4 montubánci bílý. Koburské skřivany posuzovali př.J.Cintl,J.Schütz,V.Záhora a římany př.P.Gajda. Nyní ke kvalitě posouzených holubů s pohledu posuzovatelů.

Koburský skřivan kapratý  - bez nadsázky se dá říci,že tentokráte byl tento barevný ráz koburského skřivana na Speciálce nejlepší,vystavení holubi byli dobrého tělesného rámcea nejlepší jedinci se přibližovali k požadovanému ideálu vzorníku.Zdrobných vad se vyskytovaly,drobnější a užší postava,méně klenutá hruď,narůžovělá hrubší obočnice,ploché temeno hlavy,oko zažloutlé,nečistý až tmavý zobák,schází dlouhá šípovitá kresba na letkách,barva letek je světlá a zahnědlá,nekrytá záda,široký ocas někdy s náznakem na dělení.

Koburský skřivan pruhový – vystavovaní holubi byli velmi kvalitní,nejlepší jedinci vynikali dobrým tělesným rámcem,širokou hrudí,dobrou stříbřitostí,tmavými pruhy a konci letek. Z drobných vad se vyskytovaly,drobnější užší postava,méně klenutá hruď,ploché temeno hlavy,hrubší obočnice,oko nevýrazné a zažloutlé,jehla na zobáku,nečistá letka a kostrč,nedotažené, řezané,široké a narezlé pruhy,nevýrazný okr,záběly v ocase,špatně složený šiřší ocas.

Koburský skřivan bezpruhý – vystavovaní holubi byli kvalitní a nejlepší jedinci byli opravdovou ozdobou výstavy,vynikali dokonalou postavou,nádhernou stříbřitostí,tmavými konci letek a výrazným okrem.Z drobných vad se vyskytovali,drobnější užší postava,méně klenutá hruď,ploché temeno hlavy,narůžovělá obočnice,oko nevýrazné zažloutlé,nečistá letka a kostrč,světlé konce letek,
záběly v ocase,špatně složený širší ocas.

Říman – Vystavovani holubi byli většinou velmi kvalitní v letošním roce zejména plaví hnědopruzí,ale i modří pruhoví a straky,Byli mohutní v postavě s širokou hrudí a dobře utvářenou hlavou,měli požadované rozpětí křídel a hmotnost přes 1 kg,byli dobře opeřeni.Z drobných vad se vyskytovaly,menší tělesný rámec,užší méně klenutá hruď,mírně otevřená záda,svěšené letky,hrubé obočnice,třepenité peří u některých schází potřebný výraz hlavy.
Vyhodnocení a předání cen :
Koburský skřivan kapratý – titul Šampión 96 b  V.Vobecký
               Čestná cena       – R.Přikryl 95 b,J.Mareš 95 b,V.Vobecký 95b                                                      R.Přikryl 95 b za nej.výletka.
Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 96 b V.Vobecký
               Čestná cena       – L.Nezval 95 b,J.Mareš 95 b,V.Vobecký 95 b                                                    V.Vobecký 95 b za nej.výletka.
Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 96 b V.Vobecký
       Čestná cena – J.Mareš 95 b,F.Kobián 95 b,V.Navrátil 95b                                                      P.Franěk 95 b,K.Čadil 95 b za nej.výletka.
Čestná cena udělena ZO ČSCH Straškov – Vodochody
nečlenům klubu.

Koburský skřivan bezpruhý – M.Vlk 95 b,K.Šmejkal 95 b.
Říman – titul Šampión 96 b říman plavý hnědopruhý Z.Moravec
               Čestná cena – 95 b říman plavý hnědopruhý Z.Moravec
                                      95 b montubánec bílý  V.Hirčák
                                      95 b říman modrý pruhový nej. výletek Z.Moravec
Všem chovatelům oceněných holubů předal předseda klubu J.Mareš poháry a diplomy.
 /  7.Diskuse .
Jednatel klubu M.Holas poděkoval jménem klubu všem,kteří vystavují koburské skřivany a římany na všech typech výstav,místních,okrsních,krajských a celostátních za dobrou reprezentaci a propagaci a dosažené výsledky jsou důkazem o kvalitě chovaných koburských skřivanů a římanů našimi členy klubu,dále také poděkoval přítomným členům klubu,za jejich účast na Speciálce
a,že neváhali obětovat svůj volný čas a nemalé finanční výdaje.Dále jednatel klubu upozornil na možnost pro propagovat svůj chov členy klubu na naších internetových stránkách a také na možnost na těchto stránkách nabídky prodeje svých holubů. Dále jednatel klubu připoměl že je nutné dodržovat termíny uzávěrěk přihlášek na výstavu !!! Jednatel klubu přečetl členské schůzi Organizační řád ČSCH odbornosti chovatelů holubů.
Př.Z Moravec vznesl výtku na kvalitu posuzování a ocenění římanů na Celostátní výstavě,která se konala 12. - 14.10.2010 v Lysé nad Labem.Posuzovatel F.Franz dle zápisu na Oceňovacím lístku
postihoval zápornými body právě přednosti římana...dlouhá křídla,dlouhý ocas  - 2 body ! Přitom vzorník uvádí říman maširokou hruď,dlouhá křídla a dlouhý ocas. Na téma kvality posuzování se rozproudila živá debata a bylo na členské schůzy dohodnuto,že z úrovně klubu chovatelů koburských skřivanůa římanů bude písemně vyzvána Ústřední odborná komise chovatelů holubů,aby delegovali na vyšší typy výstav posuzovatele navržené klubem chovatelů koburských skřivanů a římanů.

Př.L.Nezval vznesl výtku na chlad ve výstavních prostorách,pokud se bude Speciálka konat v roce 2013 znovu ve Straškově – Vodochodech přislíbila mistní ZO že budou prostory temperovány.
 /  8.Usnesení
Členská schůze schvaluje:
Přijetí nového člena klubu J.Diviše
Písemně vyzvat Ústřední odbornou komisi o delegování posuzovatelů vybraných klubem na vyšší typy výstav ,seznam posuzovatelů zašle jednatel klubu. Termín konání Speciálky 2012 je 21.-22.1.2012 ve Velkých Pavlovicích,vše nutné dohodne jednatel klubu z místní ZO a písemně pozve k posuzování př.O.Suchomela,V.Hornocha,S.Chrastila,P.Gajdu.
Členskou schůzi bylo odsouhlaseno,že před započetím Speciálky se posuzovatelé požádají, aby zadávaní titulů Šampión a udělení Čestných cen bylo na konci posuzování veřejné a posuzovatelé vyslovili před členy klubu svůj názor a svůj pohled, proč zrovna ten který holub získal titul nebo cenu.

Všichni členové klubu,kteří nebyli na členské schůzi a nezaplatili členský příspěvek na r.2011 ho neprodleně uhradí poštovní poukázkou na adresu pokladníka: Vlastislav Vobecký Žabovřesky 16    256 01 Benešov u Prahy .Ti kteří nezaplatí ztratí členství v klubu a to si myslím,že je škoda,je nás tak málo.

Se zápisem s čl. schůze budou seznámeni všichni čl. klubu a bude jim zaslán na jejich adresu.
Zápis s členské schůze bude také zaslán na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů
Maškova 3   182 33  Praha – Kobylisy – zajistí jednatel klubu.
9.Závěr
Základním úkolem každého klubu je pořádání Speciálek,ty mají ukázat na jaké úrovni je šlechtitelská práce a kvalita koburských skřivanů a římanů a vystavení holubů členy klubu,by mělo být vyvrcholením výstavní činnosti a měli by se zúčastnit členové klubu v hojném počtu,protože předvedení svých holubů a snaha o získání dobrého ohodnocení,případné získání titulu Šampión a nebo Čestné ceny,by měla být pro chovatele otázkou chovatelské cti a prestiže,úspěšná Speciálka a velký počet vystavených holubů je tou nejlepší propagací našeho klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů v očích ostatních chovatelů a široké veřejnosti.
ZO ČSCH Straškov – Vodochody bylo poděkováno za bezchybnou přípravu a průběh naší Speciálky,za dobré jídlo a pití a za poskytnutí klubovny pro členskou schůzi.
Tím byla oficiální část členské schůze ukončena a přesunuli jsme se do hotelu Amálka kde při dobrém jídle a pití pokračovala dál přátelská debata dlouho do noci.
Dne 22.1.2011 zapsal jednatel klubu M.Holas.

__________________________________________

 


 

Pozvánka na speciální výstavu klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

 

mini-snimek-1666.jpg

 

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
dovoluji si vás pozvat na Speciá
lní výstavu klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů,která se koná ve dnech 22. - 23.1.2011 ve výstavním areálu Straškov – Vodochody společně s místní výstavou holubů ostatních plemen.Otevřeno 22.1 od 14,00 – 18,00hod a 23.1 od 8,00 – 12,00 hod.

V neděli 23.1.2010  velký prodejní trh,králiků,holubů,drůbeže a exotů.
Výstavní podmínky:

 

Veterinární potvrzení nutné,bez něj nebudou holubi na výstavu přijati !!!
Přihlášku na výstavu vyplňujte čitelně nejlépe hůlkovým písmem.Holubi musí být dodány na výstavu v pátek 21.1.2011 nebo nejpozději v sobotu 22.1.2010 do 8,00 hod.posuzování proběhne bez přítomnosti veřejnosti.posuzovat budou koburské skřivany př.J.Erlich,J.Cintl,V.Záhora a římany
P.Gajda.Klecné činí 20Kč a dále
vystavovatel zaplatí vstupné a katalog výstavy,za vystavovatele,který se výstavy nezúčastní,ale obešle je svými holuby,zaplatí klecné a katalog ten,který holuby přivezl.Na Spe ciální výstavě bude uděleno 9 Čestných cen a 3 tituly Šampión na koburské skřivany dle barevných rázů a 3 Čestné ceny a 1 titul Šampión na římany,dále po 1 Čestné ceně za výletka koburských skřivanů dle barevných rázů a za nejlepšího výletka římanů.Vystavovat mohou i nečlenové klubu a případnou Čestnou cenu věnuje pořádající ZO.Počet vystavovaných holubů není omezen,ale i tak žádá výbor klubu členy,aby obeslali výstavu co největším počtem holubů !!!!!!!!!!!Přihlášky zasílejte na adresu:Zdeněk Petrželka,411 84 Straškov 78,tel.728613974.
Uzávěrka přihlášek 14.1.2011
!!!Členská schůze proběhne v sobotu 22.1.2010 od 17 hod v zasedací místnosti výstavního areálu.Zájemci o ubytování si mohou nocleh objednat 14 dní předem v hotelu AMÁLKA  v místě výstavy
(s odkazem,že to zajišťoval př.Mareš)na tel.č.222539539 (cena 300Kč noc)pokud by vznikl jakýkoliv problém kontaktujte př.Mareše tel.724054996.Vážení přátelé,zvláště členové Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů velký počet kvalitních vystavených holubů je tou nejlepší propagací našich chovů !!! Těšíme se na vaší účast !!!
S pozdravem
KOBURSKÝM SKŘIVANŮM A ŘÍMANŮM CHOVU ZDAR !!!
Jednatel klubu- Miroslav Holas Bukovina 10  441 01 Podbořany,tel.353393003,724966992.
E-mail:mira.holas@o2active.cz

mini-snimek-1664.jpg

 

________________________________________

 

Výsledky chovné sezóny 2009 a příprava chovné sezóny 2010 naleznete V OKÉNKU CHOVATELE

_______________________________________________________________

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích dne 23.1.2010.

Přítomni:M.Holas,J.Čechura,A.Kiss,J.Cihlář,V.Kalous,V.Hirčák,R.Přikryl,K.Koudelka,L.Nezval,

V.Vobecký,J.Janičata,P.Franěk,L.Bradna,S.Kubík,V.Navrátil,J.Fiala,J.Mareš,K.Čadil,F.Trpálek,

A.Říha,J.Hasil,P.Baláž,P.Gajda. Hosté – A.Komosný,A.Bocko.

Omluveni: F.Kobián,Z.Moravec,R.Matys,J.Šulc,F.Drábek,F.Pavka,J.Vadaš.

Členskou schůzi zahájil jednatel klubu M.Holas a seznámil přítomné s programem schůze.

Program členské schůze:

1.Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 6.12.209 ve Velkých Pavlovicích.

2.Zpráva pokladníka.

3.Zpráva revizní komise.

4.Návrh na zvýšení ročního členského příspěvku.

 5.Projednání předběžného termínu SPECIÁLKY v roce 2011.

6.Vyhodnocení Specialní výstavy,předání titulů Šampión a Čestných cen za rok 2010.

7.Diskuse.

8.Usnesení

9.Závěr.

Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 6.12.209 ve Velkých Pavlovicích:

 Zajištění Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích ve dnech 23.1-24.1.2010 - zajistil jednatel klubu.

 Přehlídka výletků jako taková se ruší a při příležitosti SPECIÁLKY bude udělena Čestná cena

 nejlepšímu výletku koburských skřivanů dle barevných rázů a nejlepšímu výletku římana.

 Předání agendy bývalého předsedy klubu J.Janičaty J.Marešovi – bylo provedeno.

 Členskou schůzí byl přijat nový člen klubu Roman Matys.

 Rozeslat všem platicím členům klubu zápis z členské schůze konané dne 6.12.2009.

 Zaslat zápis z členské schůze klubu a změně předsedy klubu na Ústřední odbornou komisi

  chovatelů holubů- Maškova 3 182 33 Praha 8 – Kobylisy. 

Zpráva pokladníka:Zprávu přednesl pokladnik klubu př.V.Vobecký – počáteční stav.............................................................................7125Kč

Příjem za členské příspěvky za rok2009...........................5600 Kč

Výdej posuzovatelé SPECIÁLKA 6.12.08.........................2640 Kč

Výdaje jednatele klubu 2008.........................................1478 Kč

Výdaje jednatele klubu 2009 ........................................1575 Kč

Poštovné kroužky...........................................................22 Kč

Ceny SPECIÁLKA 2010................................................5460 Kč

CELKOVÝ ZŮSTATEK V POKLADNĚ.........................1550 Kč

Zpráva revizní komise:Revizní komise ve složení J.Čechura a J.Cihlář konstatovala,že v hospodaření a další činnosti klubu nebyly shledány žádné závady.

Návrh na zvýšení ročního členského příspěvku:Členské schůzi byl předložen návrh na zvýšení ročního členského příspěvku na 300Kč/rok,návrh byl jednohlasně přijat

Přijetí a schválení nových členů klubu:Byl přednesen návrh na přijetí nových členů klubu Františka Trpálka,Antonína Říhu a Arpáda Kisse,členskou schůzi byli přijati.

Projednání předběžného termínu SPECIÁLKY 2011:

Bylo navrhováno - Holice (po jednání s předsednictvem ZO Holice to bylo odmítnuto) Kolín- dost špatné zkušenosti z dřívějších návštěv trhů – velké střídaní holubů pochybného původu a zdravotního stavu.Lysá nad Labem-nevyhovující termín příjmu holubů na výstavu. Předsedou Klubu J.Marešem navržena jejich ZO Straškov po bouřlivé debatě pro a proti – Přijato.

Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů:

Posuzovatelé – př.P.Gajda – římani, př.S.Chrastil,př.O.Suchomel,př.V.Hornoch – koburský skřivan.

Posuzování bylo velmi korektní a nebylo žádných protestů.

Celkem bylo vystaveno 211 holubů z toho koburských skřivanů kapratých(skřivánčích) – 50, koburských skřivanů pruhových 65,koburských skřivanů bezpruhých – 47.

Římanů bílých16,modrých pruhových 10,plavých 2,černých 4,strak 17.

Nyní ke kvalitě posuzovaných holubů z pohledu posuzovatelů:

Koburský skřivan kapratý(skřivánčí) – chovatelé srovnali velikostně tento barevný ráz s pruhovými a bezpruhými skřivany,vystavovaní holubi byli většinou dobrého tělesného rámce,nedostatky u některých jsou především,užší postava,méně klenutá hruď,naružovělé obočnice,tmavý zobák,nekrytá záda,nedokonalá kresba-schází dlouhá šípovitá kresba,barva letek je světlá a zahnědlá, lesk na krku je více fialový než zelený,široký ocas s náznakem na dělení.

Koburský skřivan pruhový – vystavovaní holubi byli většinou velmi kvalitní,nedostatky jsou u některých, nedotažené, řezané, široké pruhy,světlá letka s narezlými pruhy,užší postava,méně klenutá hruď,záběl v ocase,nečistý zobák,narůžovělá obočnice,lesk na krku je více fialový než zelený,špatně složený širší ocas.

Koburský skřivan bezpruhý – vystavovaní holubi byli kvalitní,nedostatky jsou u některých, nevýrazné zažloutlé oko,narůžovělé obočnice,nečistý zobák,nečistá barva,světlá zahnědlá letka,úzská hruď,méně klenutá hruď,lesk na krku je více fialový než zelený,záběl v ocase,špatně složený širší ocas.

Říman – Holubi měli požadované rozpětí a hmotnost, většinou výborní v postavě v šířce hrudi,dobré opeření,nedostatky u některých jsou volnější třepenité peří,užší méně klenutá hruď ,mírně otevřená záda,u některých schází potřebný výraz hlavy.

Vyhodnocení a předání cen:

Koburský skřivan kapratý(skřivánčí) – titul Šampión 95 bodů K Koudelka

 Čestnou cenu:95 b.P.Franěk,95 b.J.Fiala,95b.R.Přikryl,

                 nejlep.výletek 95 b. R.Přikryl.

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 95 bodů L.Nezval

 Čestnou cenu:95 b.M.Holas,95b.L.Nezval,95b.V.Vobecký,

             nejlep.výletek 95b. J.Mareš .

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 95 bodů K.Čadil

 Čestnou cenu:95 b.K.Čadil,95 b.V.Vobecký,95b.V.Vobecký

            nejlep.výletek 95b.J.Mareš.

Říman - titul Šampión 96 bodů P.Baláž říman modrý pruhový

 Čestnou cenu: 95b.J.Čechura říman bílý,95b. P.Baláž říman plavý,

 Nejlepší výletek 95b. J.Čechura říman bílý.

Montubánec – Čestnou cenu 95b. V.Hirčák montubánec bílý.

 Všem chovatelům oceněných holubů byly předány předsedou klubu J.Marešem poháry a diplomy. 

Diskuse:

M.Holas poděkoval všem členům klubu,kteří v roce 2009 vystavovali koburské skřivany a římany na výstavách ať už místních,oblastních a na výstavách vyššího typu za dobrou reprezentaci a propagaci naších chovů koburských skřivanů a římanů. Na české výstavě drobného zvířectva

v Litoměřicích ve dnech 23.-24.1.2009 jsme se prezentovali jako Klub chovatelů koburských skřivanů a římanů ukázkovou expozicí.Snad největšího úspěchu dosáhli členové našeho klubu na Evropské výstavě v Nitře ve dnech 20.-22.11.2009,kde získal př. J.Mareš za koburského skřivana pruhového titul Evropský šampión a př.Leoš Nezval získal Čestnou cenu za koburského skřivana pruhového a př.P.Franěk získal Čestnou cenu za koburského skřivana kapratého. Dále získal př.P.Baláž titul Evropský šampión za římana modrého černopruhého.M.Holas upozornil všechny členy klubu,že bez řádného a včasného placení členských příspěvků nemůže klub zdárně fungovat,výdaje za posuzovatele,za poháry a Čestné ceny,za známky,za dopisní

papíry a poštovné,namnožení tiskopisů,nás stojí nemalé peníze,takže příjmy z členských příspěvků nám tak akorát kryjí výdaje !!!

M.Holas také upozornil na internetové stránky www.koburskyskrivan-rimani.estranky.cz tyto stránky od založení v roce 2007 navštívilo více jak 8000 návštěvníků (denně kolem 10) proto je škoda,že tyto stránky nevyužívají členové Klubu k propagaci svých chovů v OKÉNKU CHOVATELE ,přitom stačí pár digitálních fotografií a nějaké povídání a zaslat to na mojí mejlovou adresu(ti starší s tím můžou pověřit například své vnuky nebo pravnuky) J.Čechura zhodnotil SPECIÁLKU z pohledu chovatele římanů,uvedl,že náš chov římanů se dostal na vysokou úroveň a můžeme konkurovat s římany ve světě.

J.Cihlář zhodnotil z pohledu chovatele koburských skřivanů kapratých,že dnešní stav je uspokojivý a je potřeba nadále chovat holuby potřebné velikosti a dobré kresby. L.Nezval zhodnotil koburské skřivany pruhové ,že máme opravdu kvalitní holubi tohoto barevného rázu a navrhuje aby se také vystavovalo na SPECIÁLCE více holubic. K.Čadil zhodnotil koburské skřivany bezpruhé,opravdu se tu sešlo mnoho kvalitních holubů. M.Holas seznámil členskou schůzi se zápisem z jednání o pokus ustavení Asociace klubů v Lysé nad Labem 9.1.2010 – bylo dohodnuto,že klub se do této akce nebude zapojovat.

Usnesení:

Členská schůze byla seznámena se splněním usnesení z minulé čl.schůze,dále byla seznámena se zprávou pokladníka klubu a zprávou revizní komise.

Odsouhlasila navýšení ročního členského příspěvku 300 Kč / rok.Příspěvky musí být zaplaceny co nejdříve,ti co nezaplatili na členské schůzi pošlou příspěvky do 31.3.2010 na adresu pokladníka:

Vlastislav Vobecký Žabovřesky 16 256 01 Benešov u Prahy. Ti kteří nezaplatí v tomto termínu ztratí členství v Klubu!!!

Členská schůze odsouhlasila přijetí nových členů klubu , a to Františka Trpálka,Antonína Říhu a Arpáda Kisse.

Speciální výstava klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů se bude konat ve dnech 22. – 23.1.2011 ve Straškově zajistí předseda klubu J.Mareš společně s jednatelem M.Holasem.( osloví jiné kluby pokud by měl některý z nich zájem v tomto termínu společně s naším klubem vystavovat, zajistí na tento termín posuzovatele,zajistí připravenost výstavního areálu,občerstvení,domluví v okolí možnost slušného ubytování.

Se zápisem z čl. schůze budou seznámeni všichni členové klubu bude jim zaslán na jejich adresu.

Zápis z čl.enské schůze bude zaslán na Ústřední komisi chovatelů holubů
Maškova 3 182 33 Praha – Kobylisy.

Závěr.

Bylo vysloveno poděkování pořádající ZO ČSCH ve Velkých Pavlovicích za dokonalou přípravu a hladký průběh výstavy a také, že bylo dobře postaráno o vystavované holuby a také o samostatné vystavovatele a návštěvníky výstavy.

Oficiální část členské schůze Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů byla ukončena a mezi chovateli se rozproudila přátelská debata při dobrém jídle a pití.Dne 23.1.2010 ve Velkých Pavlovicích,zápis sepsal jednatel klubu Miroslav Holas.

 

FOTOGRAFIE ZE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

NAJDETE VE FOTOGALERII !!!

 

__________________________________________


VŠEM CHOVATELŮM KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
 
A JEJICH PŘÍZNIVCŮM :
 
HODNĚ ŠTĚSTÍ , ZDRAVÍ , LÁSKY ,
 
A CHOVATELSKÝCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2010
 
 
 
Přeje Míra Holas .

__________________________________________

EVROPSKÁ VÝSTAVA NITRA 20 – 22.11.2009

 

Na evropské výstavě v Nitře bylo celkem vystaveno 74 koburských skřivanů,z toho 20 koburských skřivanů kapratých(skřivánčích),16 koburských skřivanů pruhových a 38 koburských skřivanů bezpruhých.Koburské skřivany posuzoval Karl-Michael Walner z Rakouska. Titul evropského Šampióna za koburského skřivana kapratého(skřivánčího) získal za 0/1 96 bodů chovatel Peter Stötzer z Německa.Čestnou cenu získal za 1/0 95 bodů chovatel Pavel Franěk z České republiky a dále Čestnou cenu získal za 0/1 95 bodů chovatel Peter Graf z Německa. Titul evropského Šampióna za koburského skřivana pruhového získal za 1/0 96 bodů chovatel Jiří Mareš z České republiky a Čestnou cenu získal za 1/0 96 bodů chovatel Leoš Nezval také z České republiky.                               Titul evropského Šampióna za koburského skřivana bezpruhého získal za 1/0 97bodů chovatel Peter Graf z Německa  a evropského Šampióna také získal za 0/1 97 bodů chovatel Armín Gersitz. Čestné ceny získal za 1/0 96 bodů,za 1/0 96 bodů a za 0/1 96 bodů chovatel Armín Gersitz z Německa ,dále Čestnou cenu získal za 0/1 96 bodů Josef Römer z České republiky.

 

 

Římanů na evropské výstavě bylo vystavoveno 46,z toho 12 římanů modrých černopruhých,4 římani černí,4 římani červení,4 římani žlutí a 10 římanů plavých hnědopruhých.Římany posuzoval ing.Ján Ješko ze Slovenska.Titul evropského Šampióna získal za římana modrého černopruhého 1/0 97 bodů  chovatel Peter Baláž ze Slovenska .Čestnou cenu získal za římana modrého černopruhého 1/0 96 bodů chovatel Franz Stitz z Rakouska dále získal Čestnou cenu za římana černého 1/0 bodů chovatel F.Gruber z Rakouska:Čestnou cenu za římana bílého 0/1 96 bodů chovatel Mgr.Alfonz Bocko ze Slovenska.Čestnou cenu za římana červeného 1/0 94 bodů chovatel G.Gruber z Rakouska. Čestnou cenu za římana plavého hnědopruhého 1/0 96 bodů chovatel Arpád Kiss ze Slovenska.