Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze Velké Pavlovice 2016

Zápis z členské schůze Velké Pavlovice 2016

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při Speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích ve dnech 23.1. a 24.1. 2016. Přítomno bylo 16 členů z 20 (viz prezenční listina) - ostatní byli omluveni. Členskou schůzi zahájil jednatel klubu,přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

Program členské schůze:

1. Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 24.1.2015 ve Velkých Pavlovicích

2. Volba nového předsedy revizní komise

3. Zpráva pokladníka

4. Zpráva revizní komise

5. Projednání předběžného termínu Speciáky v roce 2016

6. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

7. Přijímání nových  členů do klubu

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

........................................................................................................................................................

1.Kontrola usnesení z minulé členské schůze:

          Všechny body z Usnesení byly splněny a nebyly shledány žádné závady.

 

/ 2.Volba nového předsedy revizní komise

          Přítel Kobián ze zdravotích důvodu odstoupil z této funkce. Na návrh jednatele př.Matyse byl navržen př. Karel Koudelka, který byl zvolen všemi přítomnými – tj.16ti hlasy.

 

 

/ 3. Zpráva pokladníka:

          Počateční stav k 1.1.2015            11 270,-

          Příjem členské příspěvky r.2015  5 700,- (19 členů á 300kč)

          Výdaje – jednatel                         350,- (známky)

                                                               879,- (poštovné)

          Internetové stránky                      1016,- (2014 a 2015 á 508,-)                                

          poháry 2016                                3180,-

          posuzovatelé                                2 090,- (25.1.2015)

          dotace ČSCH                                1500,-

          Zůstatek v pokladně k 31.12.2014 činí 10 955,-

 

/ 4. Zpráva revizní komise:

          Členové revizní komise pod novým vedením př. Koudelky provedli kontrolu hospodaření klubu a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

/5. Projednání předběžného termínu Speciálky v roce 2017:

          Speciální výstava se bude konat v termínu 21. a 22.1. 2017 ve Velkých Pavlovicích ,termín konání za  místní ZO ČSCH Velké Pavlovice domluví  A.Komosným a jednatel klubu R.Matys, který rovněž zajistí posuzovatele a rozešle pozvánky a přihlášky.

 

/6. Vyhodnocení Speciální výstavy klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů:

           Bylo vystaveno 45 římanů od 6ti chovatelů a 129 koburských skřivanů od 11ti členů klubu. Holuby posuzoval př. S.Chrastil a k př. O.Suchomel. Posuzování proběhlo bez problémů a nebyly vzneseny vůči posuzovatelům žádné námitky. Nyní ke kvalitě posouzených holubů z pohledu členů klubu:

 

Římani – Kvalita vystavených holubů byla velmi rozdílná - byli vystaveni holubi velmi kvalitní, zejména u barvy plavé, modré a    bílé.         Mezi nimi však byli jedinci, kteří nedosahovali potřebných kvalit. Nejslabší holubi s drobnější hlavou byli římani v barvě žluté a             červené. Šampióna získal plavý holub přítele Moravce, který dominoval svou délkou a váhou. Čestnou cenu získal bílý holub     přítele Čechury a přítele Mlčocha a za modrého holuba získal čestnou cenu přítel Baláž. (hodnotl př. Čechura)

 

Koburský skřivan bezpruhý-  Těmto skřivanům nelze téměř nic vytknout. Velmi pěkné mohutné prsaté postavy u holubů i holubic.               Chci vyzzdvihnout především čisté ozobí, nádherné oko, dobré obočnice, nádherná hlava, tmavé letky a utažená ocasní pera.

 (hodnotl př. Matys)

 

Koburský skřivan pruhový -  Na této výstavě můžeme hodnotit to, že pruhoví skřivani stále udržují svůj vysoký standart a chovy                 dneska máme vyrovnané. Na této výstavě bylo mnoho pěkných jedinců. Již se nesetkáváme s tím, že by na výstavách byli    vyloženě špatní holubi. Můžeme konstatovat, co se týče velikosti, tak jsou na velmi dobré úrovni včetně holubic. Oko, zob          je u všech holubů výborný. Je ale také co zlepšovat a to tmavší barvy letek. Dále je velmi důležité se zaměřit na kresbu            pruhu, jelikož některé jsou sbíhavé nedotažené, některé dokonce napodobují tvar zubů pily. U některých jedinců se                vyskytuje kovově fialová barva krku, což je dědičné – krk má být matně šedý a lesk do zelena. (hodnotl př. Nezval)

 

 

Koburský skřivan kapratý – Kolekce tohoto rázu zaznamenává v posledních letech největší kvalitativní posun. Holubi byli vyrovnání v       postavě a typu, pochvalně je třeba hodnotit hlavy, obočnice a čisté zoby, neobjevovaly  se opeřené nohy, prodlužuje se            kresba. Zaměřit se musíme na sjednocování barvy, vytrácení se kresby v sedle a štítech a u světlejších nahnědle     zbarvených , vysoký okr zasahující až do šíje. Dalším šlechtěním a selekcí omezovat slitou kresbu. (hodnotl př. Cihlář)

 

 

 

Vyhodnocení a předání cen:

Říman – titul Šampión 96b říman plavý hnědopruhý př.Moravec

              Čestná cena – 96b říman př.Čechura, 96b říman bílý př.Malčok, 96b  říman modrý pruhový př.Baláž

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión 96b př.Čadil

              Čestná cena – 96b př.Koudelka, 96b př.Mareš, 96 b př.Matys

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión 96b př.Vobecký

              Čestná cena – 96b př.Neborovský, 96b př.Nezval, 96b př.Vobecký

Koburský skřivan kapratý – titul Šampión 96b př.Cihlář

              Čestná cena – 96b př.Vobecký, 96b př.Diviš, 96b Cihlář

Všem chovatelům oceněných holubů předal předseda klubu J.Mareš poháry.

 

/6. Přijímání nových  členů do klubu

          Do Klubu Koburských skřivanů a římanů byl letos přijat jednohlasně nový člen – přítel Antonín Salcburgr.

 

/7. Diskuse:

          Ani po roce si členové klubu nezvykli na nové posuzování holubů. Předseda Mareš musel diskuzi na toto téma ukončit, jelikož by neměla stejně východisko. Členové klubu byli spokojeni s výsledkem posouzení klubové soutěže.

 

/8. Usnesení:

          Členská schůze schvaluje termín Speciální výstavy v roce 2017, která se bude konat 21.-22.1.2017 v areálu ZO Velké Pavlovice. Všichni členové klubu, kteří nebyli na členské schůzi a nezaplatili členský příspěvek na rok 2016 ho neprodleně uhradí poštovní poukázkou př. Vobeckému. Členská schůze ukládá jednateli klubu uveřejnit zápis z čl.schůze na webové stránky klubu a také jej zaslat na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů.

          Výbor klubu si dal za úkol navázat kontakty a vzájemnou spolupráci s chovateli koburských skřiivanů z Německa, jelikož je to jejich národní plemeno.

 

/8. Závěr:

          Jednatel klubu poděkoval všem účastníkům čl.schůze za jejich účast, za dodání holubů na výstavu za to že obětovali svůj volný čas. Jednatel klubu také poděkoval pořádající ZO ČSCH Velké Pavlovice za milé přijetí a vzornou a bezchybnou spolupráci při pořádání naší Speciální výstavy.

          Tím byla oficiální část členské schůze ukončena a přesunuli jsme se do nedaleké restaurace, kde pokračovala přátelská debata.

          Těšíme se na příští Speciální výstavu 21– 22.1. 2017 opět ve Velkých Pavlovicích.

 

 

Dne 23.1.2016 zapsal jednatel klubu př. Roman Matys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznam přítomných členů:

 

Baláž

Čadil

Čechura

Cihlář

Diviš

Hasil

Hirčák

Koudelka

Malčok

Mareš

Matys              

Neborovský

Nezval

Pafka

Salcburgr

Vobecký